Laureaci godła e-jakość Laur Internetu mogą promować się na ogólnopolskich łamach prasowych za pośrednictwem najbardziej opiniotwórczych mediów. Właśnie w tym celu powstał „Monitor Biznesu” ukazujący się wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita”

„Rzeczpospolita” jest najczęściej cytowanym medium w Polsce. Dzięki wieloletniej historii i spełnianiu najwyższych standardów, jakich wymaga dzisiejszy rynek, stanowi jednen z najbardziej prestiżowy tytuł spośród liderów prasy codziennej. Politycy, prezesi, członkowie zarządu, managerowie, a także wymagający czytelnicy indywidualni mają dzięki tej gazecie stały dostęp do najważniejszych informacji gospodarczych, społecznych i politycznych. Nakład gazety w wybranych dniach dochodzi do 200 tys. egzemplarzy, czytelnictwo oscyluje wokół 1–1,3 mln osób dziennie. Warto podkreślić, że internetowe wydania „Rzeczpospolitej” generują 5 mln odsłon w skali miesiąca.