Innowacyjne technologie wymagają na początkowym etapie dużych nakładów finansowych. ZCB Owczary wdraża swoje rozwiązania dzięki unijnemu wsparciu

Budowa nowego zakładu produkcyjnego to jedno z najważniejszych i największych przedsięwzięć producenta pustaków ceramicznych z Owczar. Tę bardzo dużą inwestycję zrealizował on z unijną pomocą, w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014–2020. Projekt o nazwie „Wdrożenie innowacyjnej technologii suszenia ceramiki budowlanej umożliwiającej produkcję pustaka o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła” został wyceniony na ponad 49 mln zł. Dofinansowanie unijne w wysokości przekraczającej 17, 9 mln zł pozwoliło firmie znacznie zmniejszyć nakłady własne na to przedsięwzięcie.

Bezkonkurencyjna oferta

Oferta POIR jest skierowana przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów. Beneficjenci mogą uzyskać dotację na nawet 70% wartości projektu. W ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, na wsparcie mogą liczyć projekty polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez firmę samodzielnie, na jej zlecenie lub przez nią zakupionych. W tym przypadku firma ZCB Owczary, w ramach własnego działu B+R, opracowała unikatową technologię suszenia produktów ceramicznych. Umożliwia ona produkcję pustaka o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła na ścianę o grubości 25 cm. Celem tego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności – nowy zakład pozwoli wprowadzić na rynek znacznie ulepszone wyroby.

– Przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne istotną kwestią jest ustalenie zakresu inwestycji. By to ustalić, musieliśmy oszacować wielkość hali, co z kolei jest determinowane technologią, jaką chcemy wdrażać. Dużym wyzwaniem w dzisiejszych czasach jest również dokonanie wstępnej wyceny inwestycji, która będzie realizowana w ciągu kilku lat, przy dość dynamicznie zmieniających się stawkach za materiały budowlane. Przygotowując się do takiego projektu mamy zatem wiele niewiadomych – tłumaczy Rafał Stępień, współwłaściciel ZCB Owczary.

Blisko natury

Producent z Owczar nieustannie ulepsza proces produkcji pustaków o jak najwyższej jakości. Nowoczesne technologie, w które firma inwestuje od lat, już w znacznym stopniu pomagają automatyzować proces produkcji pustaków, dzięki czemu przebiega on szybciej, a koszt wytwarzania produktów jest coraz niższy. W efekcie już dziś ich ceny są porównywalne, a nawet niższe od innych produktów budowlanych. Firma wiele uwagi poświęca również zagadnieniom środowiskowym – oprócz tego, że pustaki są w pełni ekologiczne, sam ich proces produkcji jest coraz bardziej przyjazny naturze.

Podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji pustaków ceramicznych jest glina (łupki kajprowe) wydobywana w kopalniach, co prowadzi do degradacji gruntów. Po zakończeniu tego procesu, zgodnie z obowiązującym prawem, ZCB Owczary prowadzi pełną rekultywację naruszonych terenów, przywracając pierwotną jego rzeźbę. W efekcie na obszarach niedawno użytkowanych przez producenta z Owczar dziś można cieszyć się przyrodą, a nawet uprawiać ziemię. Firma podjęła decyzję o stopniowym zmniejszaniu emisji CO2 zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej. Nowa technologia pozwoliła na rezygnację z wysokoemisyjnych nagrzewnic węglowych do suszenia wyrobów.

Jacek Bies