Specjalne godło „e-jakość – odkrycie roku” przyznawane jest wyjątkowym produktom, które w ciągu kilku miesięcy zaistniały po raz pierwszy na rynku, a których z tej oczywistej przyczyny popularność pod kątem analizy całości zasobów internetowych nie może jeszcze konkurować z wieloletnimi potentatami.

„e-jakość – odkrycie roku” to doskonały wyróżnik skłaniający odbiorcę (klienta) do zwrócenia uwagi na produkt, którego w minionych latach nie mógł poznać, a który jest tego wart. Jako dopełnienie programu „e-jakość” umożliwia debiutującym produktom wyrównanie szans na starcie i aktywne, równoprawne współistnienie z wcześniej znanymi i uznanymi. 

Specjalne narzędzia dostarczane przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, m.in. wyszukiwarka NEKST (Narzędzia EKsploracji Semantycznej Tekstów) pomagają w ustaleniu podmiotowości występowania produktów pretendujących do „odkrycia roku” w określonym, roczym interwale czasowym. Stosowny certyfikat jest potwierdzeniem tej popularności, a warunki używania logo „e-jakość – odkrycie roku” są identyczne z „e-jakość – laur inetrnetu” i również mogą stanowić wsparcie we wszystkich celach sprzedażowych, wizerunkowych itp. marketingowych.