e-jakość 2020 | Laur Internetu

Celem programu „e-jakość” jest wsparcie sprzedaży w oparciu o naukową analizę rynku, w szczególności polskich zasobów internetowych.

Program „e-jakość” ma na celu promocję konkretnych produktów na podstawie obiektywnych przesłanek i dociekań naukowych w odróżnieniu od często praktykowanych badaniach losowych obarczonych oczywistymi ich wadami mocno ograniczonej tzw. próby odbiorców obarczonym a tym samym oczywistą wadą problematycznej reprezentatywności.

Najważniejszym wyróżnikiem jest przegląd polskich zasobów internetowych w oparciu o oryginalną, opracowaną przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk wyszukiwarkę NEKST (Narzędzia EKsploracji Semantycznej Tekstów).

Dzięki dedykowanej dla programu e-jakość | Laur Internetu rozbudowanej funkcji analizy zasobów polskiego internetu możliwe jest nagradzanie marek cieszących się największą popularnością.

Certyfikat „e-jakość” z uzupełnieniem o rok jego wydania obowiązuje bez ograniczeń czasowych. Wejście w posiadanie stosownej licencji oznacza możliwość posługiwania się stosownym godłem we wszystkich celach sprzedażowych, wizerunkowych itp. marketingowych.