Wyszukiwarka NEKST (Narzędzia EKsploracji Semantycznej Tekstów) to przedsięwzięcie wyjątkowe. Opracowana przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk polska wyszukiwarka jest w Europie jedyną tego typu tak dużą usługą opracowaną z uwzględnieniem specyfiki lokalnego języka. Działała według całkiem innych algorytmów niż największe wyszukiwarki międzynarodowe, które nie posiadają mechanizmów naśladujących rozumienie języka.

Kluczem do sukcesu jest skupienie się na polskojęzycznych treściach i zindeksowanie tych dokumentów, których nie dostrzegają inne wyszukiwarki opracowane bez uwzględnienia specyfiki polszczyzny.

NEKST systematyzuje zasoby internetowe automatycznie dzieląc je na grupy tematyczne.

Dzięki temu możliwa jest dywersyfikacja wyników wyszukiwania. Natomiast uwzględnianie kontekstu pozwala wskazać dokumenty zrozumiałe tylko w kontekście innych dokumentów.

Nekst nie wyszukuje jedynie ciągu znaków i słów kluczowych, lecz analizuje teksty pod kątem najczęściej pojawiających się w nich istotniejszych słów i wyrażeń wielosłownych. Dzięki temu wyszukiwarka może „wywnioskować”, o czym traktuje dany tekst i jak najskuteczniej go zaklasyfikować. Umieć budować mechanizmy rozumienia języka, które zdecydowanie różnią się od inżynierii dla języka angielskiego, zwłaszcza uwzględniając fleksję i swobodny szyk zdania.