Medialny charakter program „e-jakość” determinuje dotarcie do jak największego kręgu odbiorców z uwzględnieniem preferencji takich jak dojrzałość w pode jmowaniu decyzji. Przeszło siedmioletnia działalnośc PubliCity jaoko wydawcy „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej” dowodzi skuteczności działań promocyjnych w tym obszarze. Dotychczas prowadzone programy: „Symbol”, „EkoSymbol” i „Siła Polski”, których lauretami zostało przeszło 350 firm, instytucji, samorządów itp., dowiodły skuteczności tego typu promocji i jej wymiaru.

Praktyka wykazuje jednoznacznie, że decyzje zakupowe podejmowane są najczęściej na podstawie absorpcji wizerunku marki i konkretnych produktów z uwzględnieniem szerokiego spektrum informacji, wśród których prasa (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej), wiedzie prym, bowiem czytelnik analizując wybrane przez redakcję treści dotyczące bieżących wydarzeń równocześnie przyswaja przekazy pozwalające mu dokonywać świadomych wyborów. Istotą tych działań jest ich jakość.

Dlatego właśnie nasze publikacje w „dzienniku Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej” (zarówno w wydaniach papierowych, jak i elektronicznych) oraz w witrynie e-jakość.pl to najlepszy sposób dotarcia i przekonania świadomego klienta.

Nasze nośniki medialne